Euromedi järelevalvekomitee

ELi ja Vahemere piirkonna (Euromed) järelevalvekomitee koosneb liikmetest, kes kohtuvad korrapäraselt. Lisaks piirkonna olukorra kodanikuühiskonna vaatepunktist jälgimisele on järelevalvekomitee tähelepanu all Euroopa naabruspoliitika ning selle mõju ELi ja selle partnerriikide koostööle.

Järelevalvekomitee korraldab ühtlasi iga-aastaseid Euromedi tippkohtumisi, mis toovad kokku majandus- ja sotsiaalnõukogud ja samalaadsed institutsioonid ning kodanikuühiskonna esindajad ELis ja nende partnerriikides. Järelevalvekomitee avaldab aktuaalsete küsimuste kohta aruandeid, mida seejärel esitatakse iga-aastaste tippkohtumiste ajal paljudele kodanikuühiskonna esindajatele.