EUROMED tęstinio darbo komitetas

EUROMED tęstinio darbo komitetą sudaro nariai, kurie rengia reguliarius susitikimus. Be padėties regione stebėsenos iš pilietinės visuomenės perspektyvos, komitetas daugiausia dėmesio skiria Europos kaimynystės politikai ir jos poveikiui ES ir jos šalių partnerių bendradarbiavimui.

Jis taip pat rengia metinius Europos ir Viduržemio jūros regiono valstybių aukščiausiojo lygio susitikimus, kuriuose dalyvauja Ekonomikos ir socialinių reikalų tarybų (ESRT) ir panašių institucijų, taip pat pilietinės visuomenės atstovai ES ir jų šalyse partnerėse. Jis skelbia pranešimus apie aktualius klausimus, kurie vėliau per šiuos metinius aukščiausiojo lygio susitikimus pateikiami dideliam skaičiui pilietinės visuomenės atstovų.