Spremljevalni odbor za Euromed

Spremljevalni odbor za Euromed sestavljajo člani, ki se redno sestajajo. Poleg spremljanja razmer v regiji z vidika civilne družbe je ta odbor osredotočen na evropsko sosedsko politiko in njen vpliv na sodelovanje med EU in njenimi partnerskimi državami.

Prav tako vsako leto organizira vrh Euromed, na katerem se zberejo ekonomsko-socialni sveti in podobne ustanove ter predstavniki civilne družbe iz EU in njenih partnerskih držav. Objavlja poročila o aktualnih temah, ki se pozneje med navedenimi letnimi vrhi predstavijo velikemu številu predstavnikov civilne družbe.