Het follow-upcomité Euromed

De leden van het follow-upcomité Euromed komen regelmatig bijeen. Het comité volgt de situatie in de regio vanuit het perspectief van het maatschappelijk middenveld en richt zich op het Europees nabuurschapsbeleid en de gevolgen ervan voor de samenwerking tussen de EU en haar partnerlanden.

Het organiseert tevens de jaarlijkse Euromed-top, waarvoor de Sociaal-Economische Raden (SER's) en soortgelijke instellingen bij elkaar komen, alsmede vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld in de EU en hun partnerlanden. Het comité publiceert verslagen over actuele vraagstukken, die vervolgens worden gepresenteerd aan een groot aantal vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld tijdens de jaarlijkse topconferenties.