VYHLÁSENIE PREDSEDU EHSV K SITUÁCII NA BLÍZKOM VÝCHODE

EHSV čo najdôraznejšie odsudzuje brutálne a nerozlišujúce teroristické útoky Hamasu v celom Izraeli. EHSV vyslovuje súcit a opätovne vyjadruje sústrasť rodinám a svoju plnú solidaritu s izraelskou občianskou spoločnosťou. EHSV rozhodne upozorňuje, že Izrael má právo na svoju obranu v súlade s medzinárodným právom a medzinárodným humanitárnym právom.

EHSV odsudzuje všetky činy namierené proti izraelskému a palestínskemu civilnému obyvateľstvu a civilnej infraštruktúre a žiada ich ochranu, najmä ochranu detí a zraniteľného obyvateľstva. Naliehavo vyzývame strany, aby konali zdržanlivo, a pripomíname im povinnosti vyplývajúce z univerzálnych zásad medzinárodného práva.

Myslíme na všetky nevinné obete – Izraelčanov, Palestínčanov, občanov z mnohých iných krajín.

EHSV vyzýva Hamas, aby okamžite a bezpodmienečne prepustil všetkých rukojemníkov. Ich bezpečnosť sa musí zaistiť prostredníctvom zásahov medzinárodných organizácií, ako je Medzinárodný Červený kríž a Červený polmesiac.

EHSV rozhodne zastáva názor, že katastrofálna humanitárna situácia v Gaze si vyžaduje okamžité opatrenia na zabránenie ešte väčšej humanitárnej kríze. Je nevyhnutné poskytnúť naliehavú humanitárnu pomoc prostredníctvom najúčinnejších prostriedkov, napríklad vytvorením humanitárnych koridorov a prestávok. Palestínske civilné obyvateľstvo zúfalo potrebuje potraviny, vodu, palivo, elektrickú energiu a zdravotnú starostlivosť, ako aj bezpečné prístrešie. Prístup k tomuto základnému vybaveniu sa musí urýchlene obnoviť.

V súlade s rezolúciami OSN sa musia dodržiavať ľudské práva a medzinárodné humanitárne právo. EHSV zdôrazňuje, že v týchto náročných časoch sú diplomatický dialóg a spolupráca základnými nástrojmi na obnovenie mieru a stability v regióne.

Work organisation