ETSK:N PUHEENJOHTAJAN JULKILAUSUMA LÄHI-IDÄN TILANTEESTA

ETSK on tuominnut mitä jyrkimmin Hamasin eri puolilla Israelia tekemät raa’at ja summittaiset terrori-iskut. ETSK ilmaisee osanottonsa ja syvän myötätuntonsa omaisille sekä täyden solidaarisuutensa Israelin kansalaisyhteiskuntaa kohtaan. ETSK korostaa voimakkaasti, että Israelilla on oikeus puolustautua kansainvälisen oikeuden, muun muassa kansainvälisen humanitaarisen oikeuden, mukaisesti.

ETSK tuomitsee kaikki israelilaisiin ja palestiinalaisiin siviileihin ja siviili-infrastruktuureihin kohdistuvat teot ja kehottaa suojelemaan siviiliväestöä, erityisesti lapsia ja haavoittuvassa asemassa olevia. Komitea vetoaa osapuoliin, jotta ne toimisivat maltillisesti, ja muistuttaa osapuolia niille kansainvälisen oikeuden yleismaailmallisten periaatteiden nojalla kuuluvista velvoitteista.

Muistamme ajatuksissamme kaikkia viattomia uhreja – israelilaisia, palestiinalaisia ja monien muiden maiden kansalaisia.

ETSK kehottaa Hamasia vapauttamaan välittömästi kaikki panttivangit ilman ennakkoehtoja. Heidän hyvinvointinsa on turvattava kansainvälisten järjestöjen, kuten Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun, toimin.

ETSK on vakuuttunut siitä, että Gazan katastrofaalinen humanitaarinen tilanne edellyttää välittömiä toimia vieläkin suuremman inhimillisen kriisin ehkäisemiseksi. Kiireellistä humanitaarista apua on annettava mahdollisimman tehokkaalla tavalla, esimerkiksi avaamalla humanitaarisia käytäviä ja järjestämällä tulitaukoja. Palestiinalaissiviilit tarvitsevat kipeästi ruokaa, vettä, polttoainetta, sähköä ja sairaanhoitoa sekä turvallisia majapaikkoja. Nämä elämän perusedellytykset on palautettava viipymättä.

Ihmisoikeuksia ja kansainvälistä humanitaarista oikeutta on kunnioitettava YK:n päätöslauselmien mukaisesti. ETSK korostaa, että näinä haastavina aikoina diplomaattinen vuoropuhelu ja yhteistyö ovat keskeisiä välineitä rauhan ja vakauden palauttamiseksi alueelle.

Work organisation