EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEE PRESIDENDI AVALDUS OLUKORRA KOHTA LÄHIS-IDAS

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee mõistab väga karmilt hukka Hamasi jõhkrad ja valimatud terrorirünnakud kogu Iisraelis. Komitee avaldab kaastunnet perekondadele ja toonitab oma täielikku solidaarsust Iisraeli kodanikuühiskonnaga. Komitee rõhutab kindlalt, et Iisraelil on õigus end kaitsta kooskõlas rahvusvahelise õigusega, sealhulgas rahvusvahelise humanitaarõigusega.

Komitee mõistab hukka kõik teod, mis on suunatud Iisraeli ja Palestiina tsiviilelanike ja tsiviiltaristu vastu, ning nõuab nende, eelkõige laste ja haavatavate elanikkonnarühmade kaitset. Nõuame tungivalt, et kõik osalised näitaksid üles vaoshoitust, ja tuletame neile meelde nende kohustusi, mis tulenevad rahvusvahelise õiguse üldistest põhimõtetest.

Oleme oma mõtetes kõigi süütute ohvritega – iisraellaste, palestiinlaste ja paljude teiste riikide kodanikega.

Komitee kutsub Hamasi üles vabastama viivitamata ja tingimusteta kõik pantvangid. Nende heaolu tuleb kaitsta rahvusvaheliste organisatsioonide, näiteks Rahvusvahelise Punase Risti ja Punase Poolkuu sekkumisega.

Komitee on kindlalt veendunud, et katastroofiline humanitaarolukord Gazas nõuab viivitamatut tegutsemist veelgi suurema humanitaarkriisi ennetamiseks. Tarvis on anda kiireloomulist humanitaarabi kõige tõhusamate vahendite abil, näiteks humanitaarkoridoride loomise ja humanitaarrelvarahu kokkulepete kaudu. Palestiina tsiviilelanikkond vajab hädasti toitu, vett, kütust, elektrit ja arstiabi ning turvalist peavarju. Juurdepääs nendele põhiteenustele tuleb kiiresti taastada.

Inimõigusi ja rahvusvahelist humanitaarõigust tuleb austada kooskõlas ÜRO resolutsioonidega. Komitee rõhutab, et praegusel keerulisel ajal on diplomaatiline dialoog ja koostöö olulised vahendid rahu ja stabiilsuse taastamiseks piirkonnas.

Work organisation