EESRK PIRMININKO PAREIŠKIMAS DĖL PADĖTIES ARTIMUOSIUOSE RYTUOSE

EESRK kuo griežčiausiai smerkia grupuotės „Hamas“ brutalius ir beatodairiškus teroristinius išpuolius Izraelyje. EESRK reiškia užuojautą ir atjautą šeimoms ir rodo visišką solidarumą su Izraelio pilietine visuomene. EESRK tvirtai pabrėžia Izraelio teisę gintis pagal tarptautinę teisę, įskaitant tarptautinę humanitarinę teisę.

EESRK smerkia visus veiksmus, nukreiptus prieš Izraelio ir Palestinos civilius gyventojus ir civilinę infrastruktūrą, ir ragina juos apsaugoti, ypač vaikus ir pažeidžiamus asmenis. Primygtinai raginame šalis laikytis santūrumo ir primename jų įsipareigojimus, prisiimtus pagal visuotinius tarptautinės teisės principus.

Mintimis esame su visomis nekaltomis aukomis – izraeliečiais, palestiniečiais, daugelio kitų šalių piliečiais.

EESRK ragina grupuotę „Hamas“ nedelsiant, be jokių išankstinių sąlygų paleisti visus įkaitus. Jų gerovė turi būti užtikrinta dalyvaujant tarptautinėms organizacijoms, kaip antai Tarptautiniam Raudonajam Kryžiui ir Raudonajam Pusmėnuliui.

EESRK tvirtai ragina nedelsiant imtis veiksmų, kad katastrofiška humanitarinė padėtis Gazos Ruože nevirstų dar didesne žmogiškąja krize. Nepaprastai svarbu skubią humanitarinę pagalbą teikti veiksmingiausiomis priemonėmis, pavyzdžiui, sukuriant humanitarinius koridorius per laikinus ugnies nutraukimus. Palestinos civiliams gyventojams labai trūksta maisto, vandens, degalų, elektros energijos ir medicininės priežiūros, taip pat saugios pastogės. Galimybes patenkinti šiuos būtiniausius poreikius privaloma skubiai atkurti.

Turi būti laikomasi žmogaus teisių ir tarptautinės humanitarinės teisės, kaip numatyta JT rezoliucijose. EESRK pabrėžia, kad šiais sudėtingais laikais esminės priemonės taikai ir stabilumui regione atkurti yra diplomatinis dialogas ir bendradarbiavimas.

Work organisation