V našej rubrike „Jedna otázka pre...“ sa členiek a členov EHSV pýtame na veci, ktoré považujeme za veľmi aktuálne
Do októbrového vydania sme požiadali Ionuţa Sibiana, podpredsedu sekcie pre vonkajšie vzťahy a predsedu monitorovacieho výboru EÚ – západný Balkán, aby sa vyjadril k budúcim vstupom krajín západného Balkánu do EÚ.