Στη στήλη με τίτλο «Μία ερώτηση προς...» ζητούμε από τα μέλη της ΕΟΚΕ να απαντήσουν σε ένα ιδιαίτερα σημαντικό επίκαιρο ζήτημα.
Για την έκδοση του Οκτωβρίου, ζητήσαμε από τον Ionuţ Sibian, αντιπρόεδρο του τμήματος «Εξωτερικές σχέσεις» και πρόεδρο της επιτροπής παρακολούθησης «ΕΕ-Δυτικά Βαλκάνια», να σχολιάσει τη μελλοντική προσχώρηση των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων στην ΕΕ.