V rubrice „Otázka pro...“ se ptáme členů EHSV na témata, která jsou podle nás zvláště aktuální.
V říjnovém vydání jsme se obrátili na Ionuţa Sibiana, místopředsedu sekce Vnější vztahy a předsedu monitorovacího výboru EU-západní Balkán, s žádostí o komentář k budoucímu přistoupení zemí západního Balkánu.