Rubriigis „Üks küsimus...“ palume Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee liikmetel vastata küsimusele, mis on meie arvates hetkel eriti oluline.
Oktoobri väljaandes palusime välissuhete sektsiooni aseesimehel ning ELi ja Lääne-Balkani järelevalvekomitee esimehel Ionuţ Sibianil kommenteerida Lääne-Balkani riikide ELiga ühinemist tulevikus.