Sadaļā “Viens jautājums...” mēs lūdzam EESK locekļus atbildēt uz jautājumu, kas, mūsuprāt, šobrīd ir īpaši svarīgs
Gatavojot oktobra izdevumu, mēs lūdzām Ārējo attiecību specializētās nodaļas priekšsēdētāja vietnieku un ES un Rietumbalkānu koordinācijas komitejas priekšsēdētāju Ionuţ Sibian komentēt Rietumbalkānu valstu pievienošanās ES turpmāko gaitu.