W naszej rubryce „Jedno pytanie do…” zadajemy członkiniom i członkom EKES-u pytanie dotyczące aktualnego i szczególnie istotnego tematu.
W edycji październikowej zwróciliśmy się do Ionuţa Sibiana, wiceprzewodniczącego Sekcji Stosunków Zewnętrznych i przewodniczącego Komitetu Monitorującego UE–Bałkany Zachodnie, o wypowiedź na temat przyszłego przystąpienia krajów Bałkanów Zachodnich do UE.