Obnova bude úspešná len vtedy, ak sa bude systematicky zapájať európska občianska spoločnosť

EHSV prijal nové uznesenie o zapojení organizovanej občianskej spoločnosti do vykonávania a monitorovania národných plánov podpory obnovy a odolnosti. Nedávna konzultácia ukázala, že, napriek nariadeniu, organizovaná občianska spoločnosť nie je do týchto plánov dostatočne zapojená.

Výbor požaduje jasné pravidlá, ktoré by účinne napravili tento stav a nasmerovali hospodárstvo späť na správnu cestu. Predsedníčka EHSV Christa Schweng počas diskusie o prijatí poukázala na to, že zapojenie organizovanej občianskej spoločnosti do reforiem stanovených v národných plánoch podpory obnovy a odolnosti je nevyhnutné, ak sa má zlepšiť kvalita, transparentnosť a vykonávanie nových politík. Podpredseda skupiny Európsky semester Gonçalo Lobo Xavier informoval o niektorých hlavných zisteniach konzultácie.

Uviedol, že „konečný obsah národných plánov podpory obnovy a odolnosti hodnotí organizovaná občianska spoločnosť vo všeobecnosti pozitívne.“ Zdôraznil však, že „sociálny rozmer je často rozvinutý nedostatočne.“ Predseda skupiny Európsky semester Javier Doz Orrit predstavil hlavné odporúčania. Vyzval tiež členské štáty, aby „bezodkladne dodržiavali pravidlá stanovené v Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti, a Európsku komisiu a Parlament, aby to presadzovali.“ Podpredseda skupiny Európsky semester Luca Jahier sa podelil o niektoré osvedčené postupy a uviedol, že „problém nedostatočne účinného a kvalitného zapojenia organizovanej občianskej spoločnosti do hospodárskeho riadenia EÚ nebude uspokojivo vyriešený, kým sa neuskutoční reforma európskeho semestra.“

Výkonný podpredseda Európskej komisie Valdis Dombrovskis, ktorý sa tiež zúčastnil na diskusii, poukázal na dôsledky ruskej invázie na Ukrajinu pre oživenie globálnej ekonomiky a ekonomiky EÚ, ako aj na opatrenia, ktoré je potrebné prijať na ich zmiernenie a posun vpred. (tk)