Herstel is alleen maar mogelijk als het Europees maatschappelijk middenveld daar systematisch bij wordt betrokken

Het EESC heeft een nieuwe resolutie goedgekeurd om het maatschappelijk middenveld te betrekken bij de uitvoering en monitoring van de nationale herstel- en veerkrachtplannen. Uit een recente raadpleging blijkt namelijk dat het maatschappelijk middenveld onvoldoende bij die plannen wordt betrokken, ondanks de regelgeving op dat gebied.

Het Comité vraagt duidelijke regels om deze situatie op doeltreffende wijze te verhelpen en de economie weer op de rails te krijgen. Tijdens het debat over de resolutie wees de voorzitter van het EESC, Christa Schweng, erop dat het betrekken van het maatschappelijk middenveld bij de hervormingen zoals voorzien in de nationale plannen voor herstel en veerkracht absoluut noodzakelijk is om de kwaliteit, transparantie en de uitvoering van nieuw beleid te verbeteren. Gonçalo Lobo Xavier, vicevoorzitter van de groep Europees Semester (ESG), haalde enkele belangrijke conclusies van de raadpleging aan.

“Het maatschappelijk middenveld beoordeelt de definitieve inhoud van de nationale plannen voor herstel en veerkracht over het algemeen als positief. Het sociale aspect is echter vaak onvoldoende uitgewerkt”, waarschuwde hij. Javier Doz Orrit, voorzitter van het ESG, stelde de belangrijkste aanbevelingen voor. Ook riep hij de lidstaten op “om de regels van de herstel- en veerkrachtfaciliteit met spoed na te leven”. De Europese Commissie en het Parlement vraagt hij om ze te handhaven. Luca Jahier, vicevoorzitter van het ESG, deelde enkele goede praktijken en zei dat “het gebrek aan een doeltreffende en kwalitatieve participatie van het maatschappelijk middenveld in het economisch bestuur van de EU pas zal worden opgelost tot het Europees Semester wordt hervormd”.

Valdis Dombrovskis, uitvoerend vicevoorzitter van de Europese Commissie, die ook deelnam aan het debat, wees op de gevolgen van de Russische invasie in Oekraïne voor het wereldwijde economische herstel en de EU, en op de maatregelen die nodig zijn om die gevolgen op te vangen en door te gaan. (tk)