Warunkiem pomyślnej odbudowy jest systematyczne angażowanie w nią europejskiego społeczeństwa obywatelskiego

EKES przyjął nową rezolucję w sprawie zaangażowania zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego we wdrażanie i monitorowanie krajowych planów odbudowy i zwiększania odporności. Niedawne konsultacje pokazują, że wbrew uregulowaniom udział zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego jest niewystarczający.

Komitet wzywa do ustanowienia jasnych zasad, aby skutecznie temu zaradzić i przywrócić gospodarkę na odpowiednie tory. Podczas debaty na temat przyjęcia rezolucji przewodnicząca EKES-u Christa Schweng zaznaczyła, że niezbędne jest zaangażowanie zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego w reformy wskazane w krajowych planach odbudowy i zwiększania odporności, aby poprawić jakość, przejrzystość i wdrażanie nowych strategii politycznych. Gonçalo Lobo Xavier, wiceprzewodniczący grupy ds. europejskiego semestru, podzielił się niektórymi kluczowymi ustaleniami z konsultacji.

Zorganizowane społeczeństwo obywatelskie ogólnie pozytywnie ocenia ostateczną treść krajowych planów odbudowy i zwiększania odporności. Niemniej często przykłada się w nich zbyt małą wagę do wymiaru społecznego – podkreślił. Przewodniczący grupy ds. europejskiego semestru Javier Doz Orrit przedstawił główne zalecenia. Zaapelował również do państw członkowskich, by pilnie spełniły zasady określone w Instrumencie na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, a Komisję Europejską i Parlament wezwał do egzekwowania tych przepisów. Wiceprzewodniczący grupy ds. europejskiego semestru Luca Jahier zaprezentował niektóre dobre praktyki i stwierdził, że problem braku skutecznego, odznaczającego się wysoką jakością udziału organizacji społeczeństwa obywatelskiego w zarządzaniu gospodarczym UE nie zostanie rozwiązany, jeśli nie przeprowadzi się reformy europejskiego semestru.

Valdis Dombrovskis, wiceprzewodniczący wykonawczy Komisji Europejskiej, który również wziął udział w debacie, podkreślił wpływ rosyjskiej inwazji na Ukrainę na globalną odbudowę gospodarczą i na UE, a także kroki potrzebne do poradzenia sobie z sytuacją i do dalszego rozwoju. (tk)