V našej rubrike „Jedna otázka pre...“ kladieme členom a členkám EHSV otázky na aktuálne témy, ktoré považujeme za obzvlášť relevantné.

V marcovom vydaní odpovedá predsedníčka sekcie pre dopravu, energetiku, infraštruktúru a informačnú spoločnosť Baiba Miltoviča, ktorá sa s čitateľmi EHSV info podelí o svoje názory na úlohu železničnej dopravy v súvislosti s cieľmi Európskej zelenej dohody, a najmä počas roka 2021, ktorý je Európskym rokom železníc. (ehp)