Inár roinn “Ceist amháin ar...” iarraimid ar chomhaltaí CESE a bhfreagra a thabhairt ar cheist atá go mór i mbéal an phobail agus atá, dar linn, an-ábhartha go deo.

In eagrán an Mhárta, d’iarramar ar Baiba Miltovica, cathaoirleach na Rannóige um Iompar, Fuinneamh, Bonneagar agus an tSochaí Faisnéise, a tuairimí a roinnt le leitheoirí CESE info faoi ról an iompair d’iarnród i dtaca le cuspóirí an Chomhaontaithe Ghlais don Eoraip a bhaint amach, go háirithe i mbliana ós í Bliain Eorpach an Iarnróid í. (ehp)