Otázka pro…

V naší rubrice „Otázka pro…“ se pokaždé obracíme na některého ze členů EHSV, aby se vyjádřil k aktuálnímu tématu, které považujeme za obzvláště důležité.

V březnovém vydání nám na naši otázku odpověděla předsedkyně sekce Doprava, energetika, infrastruktura a informační společnost Baiba Miltoviča. Požádali jsme ji, aby se se čtenáři EHSV info podělila o svůj pohled na úlohu železniční dopravy v souvislosti s cíli Zelené dohody pro Evropu, což je obzvláště relevantní v roce 2021, který byl vyhlášen Evropským rokem železnice. (ehp)