”Kysymyksen kohteena...”

Sarjassamme ”Kysymyksen kohteena...” esitämme ETSK:n jäsenille ajankohtaisia kysymyksiä, joita pidämme erityisen merkityksellisinä.

Maaliskuun numeroa varten pyysimme ”liikenne, energia, perusrakenteet ja tietoyhteiskunta” -jaoston puheenjohtajaa Baiba Miltovicaa kertomaan ETSK-infon lukijoille näkemyksistään rautatieliikenteen roolista Euroopan vihreän kehityksen ohjelman tavoitteiden valossa, eritoten vuonna 2021, joka on nimetty Euroopan rautateiden teemavuodeksi. (ehp)