Jedno pytanie do...

W naszej sekcji „Jedno pytanie do...” zadajemy członkiniom i członkom EKES-u pytanie na aktualny i szczególnie istotny temat.

W marcowej edycji poprosiliśmy Baibę Miltovičę, przewodniczącą Sekcji Transportu, Energii, Infrastruktury i Społeczeństwa Informacyjnego, o podzielenie się z czytelniczkami i czytelnikami EKES Info spostrzeżeniami na temat roli transportu kolejowego w kontekście celów Europejskiego Zielonego Ładu, zwłaszcza w 2021 r., który został ogłoszony Europejskim Rokiem Kolei. (ehp)