Μία ερώτηση προς...

Στη στήλη μας με τίτλο «Μία ερώτηση προς...» ζητούμε από τα μέλη της ΕΟΚΕ να απαντήσουν σε μια επίκαιρη ερώτηση που έχει, κατά τη γνώμη μας, εξέχουσα σημασία.

Για την έκδοση του Μαρτίου, ζητήσαμε από την Baiba Miltovica, πρόεδρο του τμήματος «Μεταφορές, ενέργεια, υποδομές και κοινωνία των πληροφοριών» να μοιραστεί με τους αναγνώστες του ΕΟΚΕ Info τις απόψεις της για το ρόλο των σιδηροδρομικών μεταφορών σε σχέση με τους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, ιδίως το 2021, που έχει ανακηρυχθεί Ευρωπαϊκό Έτος Σιδηροδρόμων. (ehp)