Without solidarity where would you be now? Občianska spoločnosť proti pandémii COVID-19

Člen EHSV Giuseppe Guerini si spomína na to, ako takto pre rokom, keď sa zdravotnícke služby v talianskom meste Bergamo rúcali pod ťarchou pandémie COVID-19, mimovládna organizácia Emergency ponúkla svoju pomoc pri riadení poľnej nemocnice, ktorú zriadila v snahe zvládať obrovský prílev pacientov. Podľa riaditeľa miestnej nemocnice Oliviera Valotiho prišla jej pomoc v nanajvýš vhodnom čase.

Táto akcia na záchranu životov počas krízy priniesla organizácii Emergency Cenu EHSV za občiansku solidaritu. Podpredseda EHSV Cillian Lohan vysvetľuje filozofiu tejto ceny výnimočne udelenej za minulý rok a predsedníčka organizácie Emergency Rossella Miccio sa s nami podelila o to, čo takéto uznanie znamená pre jej organizáciu.

Dostupné jazyky:

Úvodník

Nikto nie je príliš malý alebo príliš veľký na to, aby pomáhal

Milé čitateľky, milí čitatelia,

úžasné! Ešte stále som dojatý emóciami laureátov našej Ceny za občiansku solidaritu v tomto roku.

Bol som jedným z hostiteľov slávnostného odovzdávania cien, ktoré sa uskutočnilo 15. februára pred živým publikom so 7 500 ľuďmi. Správa o tom, ako EHSV ocenil tieto skvelé iniciatívy, sa čoskoro rozšírila po celej Európe.

V skratke

Sledujte slávnostné odovzdávanie Ceny za občiansku solidaritu za rok 2020

Pozrite si video zo slávnostného odovzdávania Ceny za občiansku solidaritu a dozviete sa viac o 23 vynikajúcich projektoch, ktoré nám pomohli prekonať krízu.

Cena za občiansku solidaritu 2020 v médiách

Výber titulkov venovaných Cene za občiansku solidaritu 2020, ktoré sa doteraz objavili v médiách

Nové publikácie

Všetci víťazi pohromade

EHSV uverejnil brožúru, v ktorej podrobnejšie predstavuje všetky víťazné projekty svojej Ceny za občiansku solidaritu, ako aj množstvo ďalších informácií o cene samotnej.

You can download the brochure at: https://www.eesc.europa.eu/sites/default/files/files/qe-03-21-103-en-n.pdf

 

Aktuality EHSV

CENU EHSV ZA OBČIANSKU SOLIDARITU ZÍSKALA ZA SLOVENSKO MIMOVLÁDNA ORGANIZÁCIA „ČLOVEK V OHROZENÍ“

Slovenská iniciatíva na pomoc rómskej komunite patrí medzi 23 projektov z EÚ a zo Spojeného kráľovstva, ktoré boli ocenené za výnimočný príspevok v boji proti pandémii COVID-19 a jej katastrofálnym dôsledkom.

ÚPLNÝ ZOZNAM VÍŤAZOV CENY EHSV ZA OBČIANSKU SOLIDARITU ZA ROK 2020

KRAJINA

VÍŤAZ

RAKÚSKO

#EUROPAgegenCovid19 – iniciatíva prezentovaná neziskovou spoločnosťou Kommunikationswerkstatt 27 bojujúcou proti dezinformáciám, falošným správam a nepravdivým informáciám o pandémii a motivujúca občanov, aby sa postavili proti emocionálnej a kognitívnej manipulácii

BELGICKO

OKRA, trefpunt 55+ – združenie, ktoré reagovalo na pandémiu kreatívnou iniciatívou Odolnosť OKRA zameranou na to, ako pomôcť seniorom, aby zostali aktívni a zachovali si sociálne kontakty

VEDELI STE, ŽE…?

Naša Cena za občiansku solidaritu je v mnohých aspektoch jediná svojho druhu. Prečítajte si prekvapujúce informácie o niektorých z našich víťazov aj o samotnej cene!

Slovami víťazov

Rok solidarity: Sociálna angažovanosť v boji proti pandémii COVID-19 – skúsenosti organizácie Človek v ohrození

EHSV info požiadal zástupkyňu organizácie Človek v ohrození, slovenského víťaza Ceny EHSV za občiansku solidaritu, aby našim čitateľom porozprávala o tom, ako sa projekt zrodil, ako naň ľudia reagovali a ako peňažná odmena spojená s touto cenou pomôže organizácii rásť. Na naše otázky odpovedá riaditeľka Andrea Najvirtová.