Tento mesiac sme v rubrike „Otázka pre ...“ oslovili Jaroslawa Pietrasa, bývalého generálneho riaditeľa Rady Európskej únie, aby sa s nami porozprával o probléme, ktorý v týchto dňoch zamestnáva myseľ každého: o energetickej kríze.

Jaroslaw Pietras je v súčasnosti hosťujúcim vedeckým pracovníkom v Centre pre európske štúdie Wilfrieda Martensa v Bruseli a hosťujúcim profesorom na College of Europe v Bruggách. V rokoch 1990 až 2006 pôsobil v rodnom Poľsku ako štátny tajomník ministerstva financií, štátny tajomník pre Európu a vedúci Úradu Výboru pre európsku integráciu. V rokoch 2008 až 2020 bol generálnym riaditeľom Rady Európskej únie a na starosti mal širokú škálu oblastí politiky, medzi ktoré patrila aj energetika. Jaroslaw Pietras získal doktorát z ekonómie na Varšavskej univerzite a je autorom mnohých publikácií o EÚ, udržateľnosti a obchodných otázkach. Bol tiež vedeckým pracovníkom Fulbrightovej nadácie a členom správnej rady think-tanku Bruegel (2008 – 2011).