Tento měsíc jsme se v rámci rubriky „Otázka pro…“ zeptali na názor bývalého ředitele v Radě Evropské unie Jarosława Pietrase. Požádali jsem jej, aby promluvil o tématu, o němž nyní diskutují a přemítají všichni: o energetické krizi.

Jarosław Pietras je v současné době hostujícím vědeckým pracovníkem ve Wilfried Martens Centre for European Studies v Bruselu a hostujícím profesorem na College of Europe v Bruggách. V letech 1990 až 2006 působil ve své vlasti – v Polsku – jako státní tajemník na ministerstvu financí, státní tajemník pro Evropu a vedoucí kanceláře Výboru pro evropskou integraci. Od roku 2008 do roku 2020 byl generálním ředitelem v Radě Evropské unie, kde se zabýval celou řadou oblastí politiky, mimo jiné právě i energetikou. Jarosław Pietras je doktorem ekonomie (titul PhD. obdržel na Varšavské univerzitě) a autorem publikací o EU, udržitelnosti a obchodních otázkách. Získal také Fulbrightovo stipendium a působil jako člen správní rady think tanku Bruegel (2008–2011).