W tym miesiącu w rubryce „Jedno pytanie do...” poprosiliśmy Jarosława Pietrasa, byłego dyrektora generalnego Rady Unii Europejskiej, o ustosunkowanie się do kryzysu energetycznego, który budzi obecnie zainteresowanie i niepokój.

Jarosław Pietras jest obecnie stypendystą prowadzącym gościnnie badania w Ośrodku Studiów Europejskich im. Wilfrieda Martensa w Brukseli oraz profesorem wizytującym w Kolegium Europejskim w Brugii. W latach 1990–2006 piastował m.in. stanowiska sekretarza stanu w polskim Ministerstwie Finansów, ministra ds. europejskich oraz sekretarza stanu w Komitecie Integracji Europejskiej. W latach 2008–2020 był dyrektorem generalnym w Radzie Unii Europejskiej i zajmował się wieloma różnymi dziedzinami polityki, w tym energią. Ma tytuł doktora nauk ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego i jest autorem szeregu publikacji na temat UE, zrównoważonego rozwoju oraz handlu. Był również stypendystą Komisji Fulbrighta i członkiem zarządu ośrodka analitycznego Bruegel (w latach 2008–2011).