Käesoleva kuu veerus „Üks küsimus...“ palume Euroopa Liidu Nõukogu endisel peadirektoril Jaroslaw Pietrasel rääkida teemast, millest ei saa praegu ei üle ega ümber – energiakriis.

Jaroslaw Pietras on praegu Brüsselis asuva Wilfried Martensi Euroopa Uuringute Keskuse külalisteadur ja Brügge Euroopa Kolledži külalisprofessor. Aastatel 1990–2006 töötas ta oma kodumaal, Poolas rahandusministeeriumi riigisekretärina, Euroopa asjade riigisekretärina ja Euroopa integratsiooni komitee juhatajana. Perioodil 2008–2020 täitis ta Euroopa Liidu Nõukogus peadirektori kohustusi, tema vastutusalas olid paljud poliitikavaldkonnad, sealhulgas energeetika. Tal on majandusteaduste doktori kraad Varssavi Ülikoolist ja ta on avaldanud mitmeid artikleid ELi, kestlikkuse ja kaubandusküsimuste kohta. Ta on saanud ka Fulbrighti stipendiumi ja olnud mõttekoja Bruegel juhatuse liige (2008–2011).