”Kysymyksen kohteena…” -palstan tämän kuun kutsuvieraana on Euroopan unionin neuvostossa pääjohtajana toiminut Jarosław Pietras, jolta pyysimme näkemyksiä näinä päivinä kaikkien huulilla ja mielessä olevasta asiasta eli energiakriisistä.

Jarosław Pietras työskentelee tällä hetkellä vierailevana tutkijana Brysselissä sijaitsevassa Eurooppa-tutkimuksen Wilfried Martens -keskuksessa ja vierailevana professorina Bruggen College of Europessa. Vuosina 1990–2006 hän toimi kotimaassaan Puolassa valtiovarainministeriön valtiosihteerinä, EU-asioiden valtiosihteerinä ja Euroopan yhdentymiseen liittyviä asioita käsittelevän komitean kansliapäällikkönä. Vuosina 2008–2020 hän palveli Euroopan unionin neuvostossa pääjohtajana energia-alalla ja myös monilla muilla politiikanaloilla. Hän on väitellyt taloustieteen tohtoriksi Varsovan yliopistosta ja julkaissut teoksia mm. EU:sta, kestävästä kehityksestä ja kauppaan liittyvistä kysymyksistä. Hän on myös ollut Fulbright-säätiön tutkija ja Bruegel-ajatushautomon hallituksen jäsen (2008–2011).