Skupina Rozmanitá Európa v EHSV

Ľudia vo všetkých členských štátoch EÚ majú záujem o dobrovoľníctvo. Vyplynulo to z nedávnej štúdie EHSV s názvom Nové trendy v rozvoji dobrovoľníctva v Európskej únii. Napriek tomuto veľkému záujmu o dobrovoľníctvo sa však miera dobrovoľníckej práce v jednotlivých členských štátoch líši, a to najmä v dôsledku rôznych úrovní tradícií a infraštruktúry.

Štúdia tiež odhalila dva celoeurópske trendy v dobrovoľníckej infraštruktúre: po prvé do dobrovoľníckych činností sa zapája čoraz viac nových subjektov, ktoré ju prepájajú s dobrovoľníckymi príležitosťami, a po druhé ide o nárast spontánneho dobrovoľníctva v dôsledku nových technológií a sociálnych médií.

V štúdii sa navrhuje investovať do posilnenia zapojenia tretích strán a odstraňovať prekážky, ktoré bránia spontánnemu dobrovoľníctvu jednotlivcov. Odporúča sa tiež pomôcť dobrovoľníckym organizáciám lepšie prispôsobiť svoje aktivity preferenciám potenciálnych dobrovoľníkov.

EHSV dal vypracovať štúdiu na žiadosť skupiny Rozmanitá Európa, ktorej členovia sú každodenne v úzkom kontakte s dobrovoľníkmi a zohrávajú kľúčovú úlohu pri organizovaní dobrovoľníckych aktivít a udržiavaní dobrovoľníckej energie.

Štúdia bola zverejnené v decembri v kontexte Medzinárodného dňa dobrovoľníkov a predstavená na online podujatí, ktoré zorganizovala skupina Rozmanitá Európa. Podujatie pre médiá moderovala podpredsedníčka skupiny Rozmanitá Európa Kinga Joó, pričom ho otvoril predseda tejto skupiny Séamus Boland. Štúdiu predstavil jej hlavný autor Lucas Meijs spolu so spravodajcom nedávneho stanoviska EHSV na tému Dobrovoľníci – Občania formujú budúcnosť Európy Krzysztofom Paterom.

Viac informácií o tejto štúdii, stanovisku EHSV a prezentácii štúdie nájdete na webovom sídle EHSV.