Skupina Rozmanitá Európa

This page is also available in

Existencia skupiny Rozmanitá Európa (skupina III), ako aj skupiny Zamestnávatelia a skupiny Pracovníci zabezpečuje, že výbor predstavuje dynamický orgán a je oprávnený plne sprostredkúvať pripomienky rozličných spoločenských, profesijných, hospodárskych a kultúrnych organizácií, ktoré tvoria občiansku spoločnosť v členských štátoch. V súlade so zmenami, ktoré zaviedla nová Lisabonská zmluva, sa skupina III skladá „z iných zástupcov občianskej spoločnosti, najmä zo sociálno-ekonomických, občianskych, profesijných a kultúrnych oblastí“. 

Jedinečnou črtou, ktorá formuje identitu skupiny III, je široká škála kategórií. Jej členovia pochádzajú z organizácií združujúcich poľnohospodárov, z malých podnikov, sektorov remeselnej výroby, slobodných povolaní, sociálno-ekonomických aktérov (vzájomné spoločnosti, družstvá, nadácie a neziskové organizácie), organizácií spotrebiteľov, organizácií zaoberajúcich sa ochranou životného prostredia a asociácií zastupujúcich rodinu, zaoberajúcich sa otázkami rovnosti žien a rodovou rovnosťou, mládežou, mladistvými a znevýhodnenými skupinami, zo sektora dobrovoľníctva a lekárskej, právnej, vedeckej a vysokoškolskej obce.

Spoločným cieľom je dosiahnuť hospodársku, sociálnu a participatívnu demokraciu v EÚ. Konkrétnym mottom skupiny III je „dosiahnutie skutočnej participatívnej demokracie v EÚ prostredníctvom občianskeho dialógu“, pričom povahu jej aktivít podporujú tri piliere:

  • rozmanitosť v demokracii,
  • snaha o dosiahnutie konsenzu,
  • občianska angažovanosť v Európe – opatrenia na miestnej úrovni.
     

Priority 2018-2020