ETSK:n ”moninainen Eurooppa” -ryhmä

ETSK:n tuore tutkimus ”New trends in the development of volunteering in the European Union” vahvistaa, että ihmiset ovat kaikissa EU:n jäsenvaltioissa halukkaita tekemään vapaaehtoistyötä. Vaikka vapaaehtoiseksi haluavia on paljon, itse vapaaehtoistoimintaan osallistuvien määrä kuitenkin vaihtelee jäsenvaltiosta toiseen. Tämä johtuu etupäässä toimintaperinteiden ja infrastruktuurin tason eroista.

Tutkimus paljastaa myös kaksi Euroopan laajuista vapaaehtoistoiminnan infrastruktuurin kehityssuuntausta: vapaaehtoistyöhön kannustavat ja mahdollisuuksia siihen luovat yhä useammin uudenlaiset toimijat, ja spontaani vapaaehtoistoiminta lisääntyy uusien teknologioiden ja sosiaalisen median johdosta.

Tutkimuksessa todetaan, että olisi investoitava kolmansien osapuolten osallistumisen kehittämiseen ja purettava spontaania ja yksilöllistä vapaaehtoistyötä haittaavia esteitä. Siinä suositellaan myös, että vapaaehtoisjärjestöjä autettaisiin sovittamaan vapaaehtoistoiminta entistä paremmin vapaaehtoistyöstä kiinnostuneiden toiveiden mukaiseksi.

ETSK teetti tutkimuksen ”moninainen Eurooppa” -ryhmän pyynnöstä. Ryhmän jäsenet ovat päivittäin tiiviissä yhteydessä vapaaehtoisiin ja ratkaisevassa asemassa sen suhteen, mihin vapaaehtoistoimijoiden energia kanavoidaan ja miten sitä pidetään yllä.

Tutkimus julkaistiin joulukuussa kansainvälisen vapaaehtoistoiminnan päivän yhteydessä ja esiteltiin ”moninainen Eurooppa” -ryhmän järjestämässä verkkotapahtumassa. Lehdistötilaisuutta veti ”moninainen Eurooppa” -ryhmän varapuheenjohtaja Kinga Joó. Avauspuheenvuoron käytti ryhmän puheenjohtaja Séamus Boland, ja sen jälkeen tutkimuksen pääasiallinen laatija Lucas Meijs ja ETSK:n tuoreimman aihetta käsittelevän lausunnon ”Vapaaehtoistoiminta – Kansalaiset Euroopan tulevaisuuden rakentajina” esittelijä Krzysztof Pater esittelivät töitään.

Lisätietoja ETSK:n verkkosivuilla: tutkimus, ETSK:n lausunto ja tutkimuksen esittely