Mill-Grupp Diversità Ewropa tal-KESE

Nies fl-Istati Membri Ewropej kollha jixtiequ jkunu voluntiera, jikkonferma studju reċenti tal-KESE dwar Xejriet ġodda fl-iżvilupp tal-volontarjat fl-Unjoni Ewropea. Madankollu, għalkemm hemm ħafna ħeġġa għall-volontarjat, ir-rati attwali tal-volontarjat ivarjaw minn Stat Membru għal ieħor, l-aktar minħabba livelli differenti ta’ tradizzjoni u infrastruttura.

L-istudju juri wkoll li hemm żewġ tendenzi pan-Ewropej fl-infrastruttura tal-volontarjat: atturi ġodda qed ikunu dejjem iżjed involuti fil-ħolqien tal-enerġija fi ħdan il-qasam tal-volontarjat u li din tkun abbinata ma’ opportunitajiet għal volontarjat, u l-volontarjat spontanju qed jiżdied minħabba teknoloġiji ġodda u l-midja soċjali.

L-istudju jissuġġerixxi li jsir investiment fl-iżvilupp tal-parteċipazzjoni ta’ pajjiżi terzi u t-tneħħija ta’ ostakoli għal volontarjat spontanju u individwali. Jirrakkomanda wkoll li l-organizzazzjonijiet tal-voluntiera jiġu megħjuna biex l-attivitajiet tal-volontarjat jitfasslu aħjar biex jikkonformaw mal-preferenzi tal-voluntiera potenzjali.

Il-Kummissjoni kkummissjonat studju fuq talba tal-Grupp Diversità Ewropa, li l-membri tiegħu huma f’kuntatt mill-qrib ma’ voluntiera ta’ kuljum u jaqdu rwol kruċjali fl-organizzazzjoni u s-sostenn tal-enerġija fi ħdan il-qasam tal-volontarjat.

L-istudju ġie ppubblikat f’Diċembru fil-kuntest tal-Jum Internazzjonali tal-Volontarjat u ppreżentat waqt avveniment online organizzat mill-Grupp Diversità Ewropa. L-avveniment għall-istampa kien moderat mill-Viċi President tal-Grupp Diversità Ewropa, Kinga Joó, b’introduzzjoni mill-President tal-Grupp Diversità Ewropa, Séamus Boland, u preżentazzjoni mill-awtur ewlieni tal-istudju, Dr Lucas Meijs, u r-relatur tal-Opinjoni reċenti tal-KESE dwar Voluntieri – Iċ-ċittadini jibnu l-ġejjieni tal-Ewropa, Krzysztof Pater.

Tista’ ssir taf iżjed dwar l-istudju, l-Opinjoni tal-KESE u l-preżentazzjoni tal-istudju fuq is-sit web tal-KESE.