Podujatia, návštevy a kultúra

Cena pre občiansku spoločnosť

Pre Európsky hospodársky a sociálny výbor je cieľom tejto každoročne udeľovanej ceny odmeniť a podporiť neziskové iniciatívy, ktoré výraznou mierou prispeli k propagovaniu európskej identity a integrácie.

Hlavným cieľom ceny je preto zvýšiť informovanosť o tom, ako sa môžu organizácie občianskej spoločnosti podieľať na posilnení spoločných hodnôt, ktoré sú základom európskej integrácie.

Tento rok, v kontexte Európskeho roka mládeže, ako aj súčasnej politickej situácie, je 13. ročník udeľovania Ceny pre občiansku spoločnosť zameraný na iniciatívy, ktorých cieľom je: (kategória 1) vytvoriť lepšiu budúcnosť pre mladých Európanov a spolu s nimi, a to riešením osobitných potrieb tejto skupiny a prispievaním k posilneniu ich postavenia a účasti vo všetkých sférach hospodárskeho a spoločenského života, alebo (kategória 2) pomôcť civilistom trpiacim v dôsledku vojny na Ukrajine.

Máte záujem sa uchádzať o túto cenu? Pre ďalšie informácie kontaktujte: civilsocietyprize@eesc.europa.eu

*Prihlášky bude možné začať podávať v druhom alebo treťom štvrťroku 2022.


Chceli by ste navštíviť EHSV? Radi vás privítame!

EHSV víta skupiny návštevníkov z celého sveta, pričom vysvetľuje svoju úlohu, činnosti a fungovanie ako poradného orgánu EÚ. Oddelenie pre návštevy ponúka prezentácie na mieste, ako aj online prezentácie, ktoré trvajú približne hodinu a podľa možnosti sú v jazyku EÚ podľa vášho výberu. Po nich nasleduje diskusia o práci EHSV v oblastiach politiky EÚ, ktoré sú predmetom záujmu skupiny.

EHSV v roku 2021 za prísnych obmedzení v dôsledku zdravotnej krízy privítal 1 605 elektronických návštevníkov.

Návštevníci nemohli prísť do priestorov EHSV osobne, ale sledovali online rozhovory, ktoré sa uskutočnili virtuálne s cieľom nahradiť návštevy na mieste.

V prípade záujmu o návštevu nás neváhajte kontaktovať. Môžete tak urobiť e-mailom (visitEESC@eesc.europa.eu) alebo prostredníctvom formulára, ktorý je k dispozícii tu:

Visit Request Form | European Economic and Social Committee (europa.eu).


Kultúra

V Európskom hospodárskom a sociálnom výbore vnímame kultúru ako hnaciu silu systémových zmien. Naše kultúrne aktivity sa majú stať prostriedkom transformácie a stimulovať interaktivituaktívnu angažovanosť, individuálnu aj kolektívnu.

Tento cieľ napĺňame prepájaním našich kultúrnych aktivít s kľúčovými aktuálnymi otázkami spoločenského, historického, hospodárskeho, humanitárneho alebo politického záujmu a národného alebo európskeho záujmu. 

Sledujte nás na

Viac informácií nájdete TU