Evenementen, bezoekersgroepen & cultuur

Prijs voor het maatschappelijk middenveld

Het Europees Economisch en Sociaal Comité kent ieder jaar de prijs voor het maatschappelijk middenveld toe als waardering en aanmoediging voor non-profitinitiatieven waarmee een belangrijke bijdrage is geleverd aan de bevordering van een Europese identiteit en de Europese eenwording.

Het algemene doel van de prijs is het publiek bewuster te maken van de belangrijke bijdrage die het maatschappelijk middenveld kan leveren aan het bevorderen van de gemeenschappelijke waarden die ten grondslag liggen aan de Europese integratie.

Tegen de achtergrond van het Europees Jaar van de Jeugd 2022 en de huidige politieke situatie zal dit jaar de 13e prijs voor het maatschappelijk middenveld worden uitgereikt ofwel aan initiatieven die tot doel hebben een betere toekomst voor en met Europese jongeren te creëren door in te spelen op de specifieke behoeften van deze groep en bij te dragen aan de versterking van hun rol en hun deelname aan alle aspecten van het economische en sociale leven (categorie 1), ofwel aan initiatieven die zijn bedoeld om steun te verlenen aan burgers die lijden onder de oorlog in Oekraïne (categorie 2).

Bent u geïnteresseerd om naar deze prijs mee te dingen? Neem contact met ons op voor meer informatie via: civilsocietyprize@eesc.europa.eu

*Naar verwachting kunt u zich vanaf het tweede kwartaal van 2022 voor de prijs aanmelden.


Wilt u het EESC bezoeken? Wij heten u van harte welkom!

Het EESC verwelkomt groepen bezoekers uit de hele wereld en geeft uitleg over zijn rol, activiteiten en werking als adviesorgaan van de EU. De bezoekersdienst biedt zowel in het gebouw van het EESC als online presentaties van ongeveer een uur aan, indien mogelijk in de EU-taal van uw keuze. Daarna is er gelegenheid om van gedachten te wisselen over de werkzaamheden van het EESC op het (de) EU-beleidsterrein(en) dat (die) voor de groep van belang is (zijn).

In 2021 heeft het EESC, ondanks de strikte beperkingen als gevolg van de gezondheidscrisis, 1605 online bezoekers ontvangen.

Aangezien de bezoekers niet persoonlijk naar het EESC konden komen, volgden zij de presentaties via videoconferentie.

Als u een bezoek wilt organiseren, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen. Stuur daartoe een e-mail naar visitEESC@eesc.europa.eu of vul het aanvraagformulier in dat u hier kunt vinden:

Aanvraagformulier voor een bezoek aan het Europees Economisch en Sociaal Comité (europa.eu).


Cultuur

Cultuur is voor het Europees Economisch en Sociaal Comité een aanjager van systemische verandering. Onze culturele activiteiten zijn bedoeld om transformatie te bewerkstelligen en interactiviteit en actieve betrokkenheid, zowel individueel als collectief, te stimuleren.

Daartoe koppelen we onze culturele activiteiten aan belangrijke actuele kwesties die op nationaal of Europees niveau van maatschappelijk, historisch, economisch, humanitair of politiek belang zijn. 

Volg ons op

Klik HIER voor meer informatie.