Dogodki, obiski in kultura

Nagrada za civilno družbo

Namen nagrade, ki jo Evropski ekonomsko-socialni odbor podeli vsako leto, je odlikovati in spodbujati nepridobitne pobude, ki so znatno prispevale h krepitvi evropske identitete in povezovanja.

Splošni cilj podelitve te nagrade je povečati ozaveščenost javnosti o prispevkih civilne družbe s podpiranjem skupnih vrednot, na katerih temelji evropsko povezovanje.

Letos bodo v okviru evropskega leta mladih in glede na trenutne politične razmere 13. nagrado za civilno družbo prejele pobude, katerih cilj je bodisi ustvariti boljšo prihodnost za evropske mlade skupaj z njimi, in sicer z obravnavanjem njihovih posebnih potreb ter prispevanjem k njihovemu opolnomočenju in sodelovanju na vseh področjih gospodarskega in družbenega življenja (kategorija 1), bodisi pomagati državljanom, ki jih je prizadela vojna v Ukrajini (kategorija 2).

Želite oddati prijavo? Za več informacij pišite na e-naslov: civilsocietyprize@eesc.europa.eu

* Prijave bomo začeli zbirati predvidoma v drugem četrtletju leta 2022.


Želite obiskati EESO? Z veseljem vas bomo sprejeli!

EESO sprejema skupine obiskovalcev z vsega sveta, jim pojasnjuje svojo vlogo, dejavnosti in delovanje kot posvetovalni organ EU. Služba za obiskovalce pripravlja predstavitve v prostorih EESO in prek spleta. Predstavitev traja približno uro, po možnosti v jeziku EU po vaši izbiri. Sledi ji razprava o delu EESO na področjih politike EU, ki skupino zanimajo.

Leta 2021 je EESO ob strogih omejitvah zaradi zdravstvene krize sprejel 1605 virtualnih obiskovalcev, ki v prostore EESO niso mogli priti osebno, temveč so prek spleta spremljali virtualna predavanja, ki so nadomestila fizične obiske.

Če želite organizirati obisk, se obrnite na nas. Lahko nam pošljete e-sporočilo na naslov: visitEESC@eesc.europa.eu ali pa izpolnite obrazec s prošnjo za obisk, ki je na voljo tu:

Prošnja za obisk – obrazec | Evropski ekonomsko-socialni odbor (europa.eu).


Kultura

V Evropskem ekonomsko-socialnem odboru menimo, da je kultura gonilo sistemskih sprememb. Namen naših kulturnih dejavnosti je doseči preobrazbo ter spodbujati interaktivnost in aktivno sodelovanje, tako individualno kot kolektivno.

Zato svoje kulturne dejavnosti povezujemo z bistvenimi aktualnimi družbenimi, zgodovinskimi, gospodarskimi, humanitarnimi in političnimi vprašanji nacionalnega ali evropskega pomena. 

Sledite nam na

Več o tem je na voljo TU