Прояви, посещения и култура

Награда за гражданското общество

За Европейския икономически и социален комитет целта на наградата, която се присъжда ежегодно, е да се възнаградят и стимулират инициативи с нестопанска цел, които са имали значителен принос за насърчаване на европейската идентичност и интеграция.

Цялостната цел на наградата е да се повиши осведомеността за приноса, който организациите с нестопанска цел могат да имат по начин, който подкрепя общите ценности, които са в основата на европейската интеграция.

Тази година, в контекста на Европейската година на младежта и предвид настоящата политическа ситуация, с 13-ата награда за гражданското общество ще бъдат отличени инициативи, които имат за цел или да създадат по-добро бъдеще за европейските млади хора и с тяхното участие, като отговорят на специфичните нужди на тази група и допринасят за тяхното овластяване и участие във всички сфери на икономическия и социалния живот (категория 1), или помогнат на цивилното население, страдащо от войната в Украйна (категория 2).

Искате ли да кандидатствате? За повече информация пишете на civilsocietyprize@eesc.europa.eu.

* Очаква се подаването на кандидатурите да започне във второто тримесечие на 2022 г.


Бихте ли желали да посетите ЕИСК? Ще се радваме да Ви посрещнем!

ЕИСК посреща групи посетители от цял свят, като обяснява ролята, дейностите и начина си на работа като консултативен орган на ЕС. Службата за посещения предлага презентации на място и онлайн, които продължават около час, по възможност на избрания от вас език на ЕС. Те са последвани от дискусия относно работата на ЕИСК в областта (ите) на политиката на ЕС, която (които) представлява (т) интерес за групата.

През 2021 г., въпреки строгите ограничения, наложени от здравната криза, ЕИСК организира онлайн срещи с 1605 посетители.

Посетителите не можаха да дойдат лично в сградите на ЕИСК, но участваха онлайн в разговори, които бяха организирани, за да заменят посещенията на място.

Ако желаете да организирате посещение, не се колебайте да се свържете с нас. Можете да направите това, като изпратите електронно писмо на адрес visitEESC@eesc.europa.eu, или като попълните формуляра за искане за посещение, достъпен тук:

Формуляр с искане за посещение | Европейски икономически и социален комитет(europa.eu)


Култура

В Европейския икономически и социален комитет възприемаме културата като двигател на системната промяна. Целта на нашите културни дейности е да се превърнат в средство за трансформация и да стимулират интерактивността и активната ангажираност, както в индивидуален, така и колективен план.

За да постигнем това, обвързваме нашите културни дейности с важни актуални въпроси от обществен, исторически, икономически, хуманитарен или политически интерес и от национално или европейско значение. 

Следвайте ни на адрес

Приканваме Ви да откриете повече ТУК