Wydarzenia, wizyty i kultura

Nagroda dla Społeczeństwa Obywatelskiego

Poprzez doroczne przyznawanie tej nagrody Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny pragnie wyróżnić inicjatywy no-profit, które wniosły znaczący wkład w promowanie europejskiej tożsamości i integracji, oraz zachęcić do podejmowania podobnych działań.

W ogólnym zamyśle celem nagrody jest lepsze uwidocznienie roli społeczeństwa obywatelskiego, tak by podkreślić wspólne wartości leżące u podstaw integracji europejskiej.

W tym roku, który jest Europejskim Rokiem Młodzieży, oraz w kontekście obecnej sytuacji politycznej, 13. Nagroda dla Społeczeństwa Obywatelskiego będzie przyznawana za inicjatywy, których celem jest: w 1. kategorii – zapewnienie lepszej przyszłości młodym Europejkom i Europejczykom, a zatem wyjście naprzeciw szczególnym potrzebom tej grupy i wzmocnienie jej pozycji i uczestnictwa we wszystkich sferach życia gospodarczego i społecznego, oraz w 2. kategorii – pomoc cywilom dotkniętym wojną w Ukrainie.

Są Państwo zainteresowani zgłoszeniem kandydatury? Aby uzyskać dalsze informacje, prosimy o kontakt: civilsocietyprize@eesc.europa.eu.

Przyjmowanie zgłoszeń rozpocznie się prawdopodobnie w drugim kwartale 2022 r.


Czy chcecie odwiedzić EKES? Z przyjemnością Was powitamy!

EKES przyjmuje grupy odwiedzających z całego świata i wyjaśnia im swoją rolę, działalność i funkcjonowanie jako organ doradczy UE. Dział Wizyt oferuje trwające około godziny prezentacje na miejscu i w trybie online – w miarę możliwości w wybranym przez Was języku urzędowym UE. Następnie odbywa się dyskusja na temat działalności EKES-u w obszarach polityki UE, którymi się interesujecie.

W 2021 r., pomimo rygorystycznych ograniczeń w wyniku kryzysu sanitarnego, EKES przyjął 1605 internetowych gości.

Odwiedzający nie mogli osobiście przybyć do siedziby EKES-u, ale uczestniczyli w rozmowach wirtualnych, które zastąpiły wizytę na miejscu.

Jeśli planujecie zorganizować wizytę w EKES-ie, prosimy o kontakt poprzez przesłanie nam zgłoszenia pocztą elektroniczną na adres visitEESC@eesc.europa.eu lub wypełnienie formularza zgłoszeniowego, dostępnego pod adresem:

Formularz wniosku o wizytę | Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (europa.eu)


Kultura

W Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym kulturę uznajemy za motor zmian systemowych. Nasza działalność kulturalna ma stać się siłą napędową transformacji i pobudzać zarówno jednostki, jak i zbiorowość do interaktywności i aktywnego zaangażowania.

Dążymy do tego, łącząc działalność kulturalną z ważnymi i aktualnymi kwestiami o znaczeniu społecznym, historycznym, gospodarczym, humanitarnym lub politycznym na szczeblu krajowym lub europejskim. 

Śledź nasze działania na stronie

Więcej informacji możesz uzyskać TUTAJ