Akce, návštěvy & kultura

Cena pro občanskou společnost

Evropský hospodářský a sociální výbor by touto svou cenou, kterou uděluje pravidelně každý rok, rád ocenil a povzbudil iniciativy neziskových organizací, které výrazně přispěly k podpoře evropské identity a integrace.

Celkovým cílem tohoto ocenění je tedy zvýšit povědomí o tom, jakým způsobem může občanská společnost pomoci prosazovat společné hodnoty, o něž se opírá evropská integrace.

Vzhledem k tomu, že letošní rok byl vyhlášen Evropským rokem mládeže, a také s ohledem na současnou politickou situaci bude v pořadí již 13. Cena pro občanskou společnost udělena iniciativám, které si kladou za cíl buď zajistit lepší budoucnost pro mladé lidi v Evropě a ve spolupráci s nimi, a to řešením specifických potřeb této skupiny a snahou o posílení jejich postavení a zapojení do všech oblastí hospodářského a sociálního života (kategorie 1), nebo pomoci civilnímu obyvatelstvu trpícímu v důsledku války na Ukrajině (kategorie 2).

Chtěli byste se také přihlásit? Bližší informace Vám poskytneme na e-mailové adrese civilsocietyprize@eesc.europa.eu

* Přihlašování by mělo být zahájeno ve druhém čtvrtletí roku 2022.


Přáli byste si navštívit EHSV? Velice rádi Vás zde uvítáme.

EHSV přijímá skupiny návštěvníků z celého světa, kterým vysvětluje svou úlohu, činnost a fungování jako poradní instituce EU. Oddělení služeb pro návštěvníky nabízí prezentace přímo na místě či k zhlédnutí on-line. Trvají přibližně hodinu a v rámci možností si můžete zvolit, v jakém jazyce EU si je přejete mít. Po prezentacích se koná diskuse o činnosti EHSV v té oblasti či oblastech politiky EU, o něž má skupina zájem.

V roce 2021 se v EHSV uskutečnilo navzdory přísným omezením z důvodu zdravotní krize 1605 virtuálních návštěv.

Návštěvníci se nemohli dostavit do prostor EHSV osobně, ale sledovali výklad on-line, který se konal ve virtuální podobě, a tak nahradil návštěvu přímo na místě.

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat. Můžete nám zaslat e-mail na adresu visitEESC@eesc.europa.eu nebo vyplnit formulář žádosti o návštěvu, který je k dispozici zde:

Formulář žádosti o návštěvu | Evropský hospodářský a sociální výbor (europa.eu) (cl)


Kultura

V Evropském hospodářském a sociálním výboru považujeme kulturu za hybnou sílu systémových změn. Cílem našich kulturních aktivit je rozhýbat transformaci a stimulovat interaktivituaktivní účast jak jednotlivců, tak společnosti jako celku.

Proto se naše kulturní akce zaměřují na hlavní aktuální témata společenského, historického, hospodářského, humanitárního a politického zájmu, ať už v národním, nebo evropském měřítku. 

Sledujte nás na

Více informací najdete ZDE.