Grupul ad-hoc „Drepturile fundamentale și statul de drept”

This page is also available in

Grupul ad-hoc „Drepturile fundamentale și statul de drept” (DFSD) este un organism orizontal al CESE, menit să ofere organizațiilor societății civile europene un cadru în care să se întâlnească și să facă schimb de opinii privind situația drepturilor fundamentale, a democrației și a statului de drept în statele membre.

Activitățile grupului DFSD se concentrează pe aspecte esențiale legate de drepturile fundamentale și de statul de drept, care au o relevanță deosebită pentru societatea civilă. Deși ele sunt realizate prin intermediul vizitelor în toate statele membre ale UE și prin contacte cu societățile civile naționale, scopul este de a evidenția tendințele actuale din Europa, pentru a crea baza unui dialog constructiv între toate părțile interesate.

Grupul DFSD își propune să promoveze respectarea valorilor europene enunțate în articolul 2 din TUE, în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, precum și în lista de verificare privind statul de drept a Comisiei de la Veneția a Consiliului Europei. Obiectivul său este de a aborda toate drepturile – deoarece drepturile civice, politice, economice, sociale și culturale sunt indivizibile – și, având în vedere mandatul CESE, de a acorda o atenție deosebită drepturilor esențiale pentru societatea civilă, inclusiv pentru partenerii sociali: libertatea de asociere, libertatea de întrunire, libertatea de exprimare (inclusiv libertatea mass‑mediei), dreptul la nediscriminare, precum și situației generale a statului de drept.

Grupul a fost înființat în ianuarie 2018.

Pentru informații actualizate referitoare la programul de lucru al grupului DFSD, accesați documentul de mai jos. (document Word)

Downloads

Ad hoc Group on Fundamental Rights and the Rule of Law - 2023 Country visits Programme

Fundamental Rights and Rule of Law - National developments from a civil society perspective, 2020-2021

Drepturile fundamentale și statul de drept – Evoluțiile pe plan național din perspectiva societății civile, 2018-2019

EESC FRRL Group visits methodology