Observatorul Pieței Forței de Muncă (OPFM) - Related Publications and other work