Future low and middle value contracts

Każdego roku EKES przygotowuje szacunki i plany dotyczące potrzeb, które mogą być objęte zamówieniami o wartości powyżej 15 000 EUR a poniżej 140 000 EUR (5 382 000 EUR w przypadku robót budowlanych), aby opublikować stosowne informacje na swojej stronie internetowej i umożliwić podmiotom gospodarczym udział w procedurach.

Na tej stronie opublikowano ponadto wzory dokumentów, aby zmniejszyć obciążenia administracyjne podmiotów gospodarczych związane z udziałem w procedurach dotyczących zamówień o bardzo niskiej wartości (do 15 000 EUR).

Dokumenty dotyczące zamówień o niskiej wartości (EN/FR)

Ogólne warunki dotyczące zamówień o niskiej wartości (do pobrania w 22 językach)

Formularz zamówienia – usługi restauracyjne i catering – zamówienia o niskiej wartości, poniżej 15 000 EUR

Formularz zamówienia – zamówienia o bardzo niskiej wartości, poniżej 15 000 EUR

Artykuły 136 i 141 rozporządzenia finansowego: kryteria wykluczenia oraz decyzje o wykluczeniu; odrzucenie z procedury wyboru

Komunikaty (EN/FR):

Pages

Displaying 91 - 100 of 222
13/08/2018 24/08/2018
Status: 
Closed
Contract type: 
Works
Estimated value: 
240000
Reference: 
CdR/DL/55/2018

The European Committee of the Regions plans to sign a works contract for the dismantling, replacement and renovation of two green roofs on the Jacques Delors (JDE) building, Rue Belliard 99-101, B-1040 Brussels.

The European Economic and Social Committee is also taking part in this call for tender procedure as an associated institution.

The contract will be awarded to the tender offering the lowest price.

Pages