Future low and middle value contracts

EHSV odhaduje a plánuje ročné potreby, ktoré môžu byť predmetom postupov verejného obstarávania v hodnote vyššej ako 15 000 EUR a nižšej ako 139 000 EUR (5 350 000 EUR pre práce) s cieľom uverejňovať relevantné informácie na našej internetovej stránke a umožniť hospodárskym subjektom, aby sa zapojili.

S cieľom znížiť administratívne zaťaženie pre účasť hospodárskych subjektov na zákazkách s veľmi nízkou hodnotou (≤ EUR 15 000) sú modely dokumentov uverejnené na tejto stránke.

Dokumenty k zákazkám s nízkou hodnotou (EN/FR)

Všeobecné zmluvné podmienky pre zákazky s nízkou hodnotou (na stiahnutie v 22 jazykoch)

Objednávka reštauračných a stravovacích služieb pre postupy s hodnotou do 15 000 EUR

Objednávka pre postupy s veľmi nízkou hodnotou do 15 000 EUR

Články 136 a 141 nariadenia o rozpočtových pravidlách: Kritériá vylúčenia a rozhodnutia o vylúčení; Vyradenie z postupu udeľovania

Oznamy (EN/FR):

Pages

Displaying 91 - 100 of 166
22/08/2016 05/09/2016
Status: 
Closed
Contract type: 
Services
Estimated value: 
130,000.00
Reference: 
CES/Communication/3/2016
04/07/2016 27/07/2016
Status: 
Closed
Contract type: 
Supplies
Estimated value: 
18,000.00
Reference: 
Imprimerie-diffusion/1/2016
13/06/2016 17/06/2016
Status: 
Closed
Contract type: 
Supplies
Estimated value: 
60,000.00
Reference: 
CES/CIS/7/2016

Rental of interpretation services, as well as rental of conference, interpretation and related technical equipment for a conference to be organised in Nairobi, Kenya, on 03-07 July 2016. Companies that request to participate have to be able to provide interpretation equipment which meets ISO 4043 norms.

Pages