Future low and middle value contracts

Każdego roku EKES przygotowuje szacunki i plany dotyczące potrzeb, które mogą być objęte zamówieniami o wartości powyżej 15 000 EUR a poniżej 139 000 EUR (5 350 000 EUR w przypadku robót budowlanych), aby opublikować stosowne informacje na swojej stronie internetowej i umożliwić podmiotom gospodarczym udział w procedurach.

Na tej stronie opublikowano ponadto wzory dokumentów, aby zmniejszyć obciążenia administracyjne podmiotów gospodarczych związane z udziałem w procedurach dotyczących zamówień o bardzo niskiej wartości (do 15 000 EUR).

Dokumenty dotyczące zamówień o niskiej wartości (EN/FR)

Ogólne warunki dotyczące zamówień o niskiej wartości (do pobrania w 22 językach)

Formularz zamówienia – usługi restauracyjne i catering – zamówienia o niskiej wartości, poniżej 15 000 EUR

Formularz zamówienia – zamówienia o bardzo niskiej wartości, poniżej 15 000 EUR

Artykuły 136 i 141 rozporządzenia finansowego: kryteria wykluczenia oraz decyzje o wykluczeniu; odrzucenie z procedury wyboru

Komunikaty (EN/FR):

Pages

Displaying 61 - 70 of 161
07/07/2017 05/09/2017
Status: 
Closed
Contract type: 
Services
Estimated value: 
40,000.00
Reference: 
CES/CSS/8/2017

The objective of the contract is to produce a study on the employment of asylum seekers and refugees in EU rural areas, with a possible emphasis on the social economy. The two issues of refugees and rural areas have become increasingly important at both European level and in the EU Member States. Consequently, the EESC would like the study to offer insights into the link between the two topics, feeding into new EESC opinions and work. 

17/07/2017 04/08/2017
Status: 
Closed
Contract type: 
Services
Estimated value: 
120,000.00
Reference: 
CES/Communication/1/2017

Pages