Future low and middle value contracts

Każdego roku EKES przygotowuje szacunki i plany dotyczące potrzeb, które mogą być objęte zamówieniami o wartości powyżej 15 000 EUR a poniżej 140 000 EUR (5 382 000 EUR w przypadku robót budowlanych), aby opublikować stosowne informacje na swojej stronie internetowej i umożliwić podmiotom gospodarczym udział w procedurach.

Na tej stronie opublikowano ponadto wzory dokumentów, aby zmniejszyć obciążenia administracyjne podmiotów gospodarczych związane z udziałem w procedurach dotyczących zamówień o bardzo niskiej wartości (do 15 000 EUR).

Dokumenty dotyczące zamówień o niskiej wartości (EN/FR)

Ogólne warunki dotyczące zamówień o niskiej wartości (do pobrania w 22 językach)

Formularz zamówienia – usługi restauracyjne i catering – zamówienia o niskiej wartości, poniżej 15 000 EUR

Formularz zamówienia – zamówienia o bardzo niskiej wartości, poniżej 15 000 EUR

Artykuły 136 i 141 rozporządzenia finansowego: kryteria wykluczenia oraz decyzje o wykluczeniu; odrzucenie z procedury wyboru

Komunikaty (EN/FR):

Pages

Displaying 111 - 120 of 209
17/07/2017 04/08/2017
Status: 
Closed
Contract type: 
Services
Estimated value: 
120,000.00
Reference: 
CES/Communication/1/2017
11/05/2017 26/05/2017
Status: 
Closed
Contract type: 
Supplies
Estimated value: 
45,000.00
Reference: 
CES/DL/4/2017
08/05/2017 23/05/2017
Status: 
Closed
Contract type: 
Works
Estimated value: 
2,000,000.00
Reference: 
CES/CoR/DL/40/2016

The Committee of the Regions is planning to sign a direct works contract for the refurbishment of the entrance hall of the Jacques Delors building (Rue Belliard 99-101,  B-1040 Bruxelles) with a view to improving its security in terms of access. The planned activities comprise demolition, stabilisation, structural, finishing and specialised technical (HVAC/electrical) works, and the supply and installation of high-security equipment (single-person revolving doors, access controls, security checkpoints, high-performance glazing and structures).

Pages