Future low and middle value contracts

EØSU vurderer og planlægger på årsbasis behovet for udbudsprocedurer til en værdi af 15.000‑140.000 EUR (5.382.000 EUR ved bygge-og anlægsarbejde) med henblik på at offentliggøre de relevante oplysninger på hjemmesiden og dermed give de økonomiske aktører mulighed for at deltage.

Derudover offentliggøres en række dokumentmodeller her på siden for at lette den administrative byrde for økonomiske aktører, der deltager i udbud med meget lav værdi (≤ 15.000 EUR).

Dokumenter til brug ved kontrakter med lav værdi (EN/FR)

Generelle betingelser for kontrakter med lav værdi (kan downloades på 22 sprog)

Procedurer for indkøbsordrer på under 15.000 EUR – restaurant-catering

Procedurer for indkøbsordrer på under 15.000 EUR

Finansforordningens artikel 136 – Udelukkelseskriterier og afgørelser om udelukkelse og artikel 141 – Afvisning fra en tildelingsprocedure

Meddelelser (EN/FR): 

Pages

Displaying 91 - 100 of 203
30/10/2017 17/11/2017
Status: 
Closed
Contract type: 
Services
Estimated value: 
125000
Reference: 
DL/8/2017

The European Economic and Social Committee intends to launch a call for tenders concerning the services of maintenance and repairs of the printing equipment.

06/10/2017 20/10/2017
Status: 
Closed
Contract type: 
Services
Estimated value: 
100000
Reference: 
Press/1/2017

Pages