Future low and middle value contracts

Każdego roku EKES przygotowuje szacunki i plany dotyczące potrzeb, które mogą być objęte zamówieniami o wartości powyżej 15 000 EUR a poniżej 140 000 EUR (5 382 000 EUR w przypadku robót budowlanych), aby opublikować stosowne informacje na swojej stronie internetowej i umożliwić podmiotom gospodarczym udział w procedurach.

Na tej stronie opublikowano ponadto wzory dokumentów, aby zmniejszyć obciążenia administracyjne podmiotów gospodarczych związane z udziałem w procedurach dotyczących zamówień o bardzo niskiej wartości (do 15 000 EUR).

Dokumenty dotyczące zamówień o niskiej wartości (EN/FR)

Ogólne warunki dotyczące zamówień o niskiej wartości (do pobrania w 22 językach)

Formularz zamówienia – usługi restauracyjne i catering – zamówienia o niskiej wartości, poniżej 15 000 EUR

Formularz zamówienia – zamówienia o bardzo niskiej wartości, poniżej 15 000 EUR

Artykuły 136 i 141 rozporządzenia finansowego: kryteria wykluczenia oraz decyzje o wykluczeniu; odrzucenie z procedury wyboru

Komunikaty (EN/FR):

Pages

Displaying 151 - 160 of 222
04/07/2016 27/07/2016
Status: 
Closed
Contract type: 
Supplies
Estimated value: 
18,000.00
Reference: 
Imprimerie-diffusion/1/2016
13/06/2016 17/06/2016
Status: 
Closed
Contract type: 
Supplies
Estimated value: 
60,000.00
Reference: 
CES/CIS/7/2016

Rental of interpretation services, as well as rental of conference, interpretation and related technical equipment for a conference to be organised in Nairobi, Kenya, on 03-07 July 2016. Companies that request to participate have to be able to provide interpretation equipment which meets ISO 4043 norms.

30/05/2016 14/06/2016
Status: 
Closed
Contract type: 
Services
Estimated value: 
22,500.00
Reference: 
CES/Communication/2/2016

Pages