Future low and middle value contracts

Het EESC raamt en plant jaarlijks zijn behoeften die aanleiding kunnen geven tot aanbestedingsprocedures voor opdrachten van meer dan 15 000 EUR en minder dan 140 000 EUR (5 382 000 EUR voor werken). Vervolgens publiceert het de relevante informatie op zijn website om ondernemers in staat te stellen deel te nemen.

Op deze pagina worden ook modellen van documenten gepubliceerd om de administratieve lasten te verlichten voor ondernemers die deelnemen aan procedures voor opdrachten van zeer geringe waarde (≤ 15 000 EUR).

Documenten voor opdrachten van geringe waarde (EN/FR)

Algemene voorwaarden voor opdrachten van geringe waarde (downloadbaar in 22 talen)

Bestelbon restaurant-catering voor opdrachten van geringe waarde (< 15 000 EUR)

Bestelbon voor opdrachten van zeer geringe waarde (< 15 000 EUR)

Artikelen 136 en 141 van het Financieel Reglement: Uitsluitingscriteria en besluiten inzake uitsluiting; Afwijzing in een gunningsprocedure

Aankondigingen (EN/FR):