Conarthaí ar luach íseal agus ar luach láir atá beartaithe

Déanann Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa aon riachtanais bhliantúla a fhéadfaidh a bheith faoi réir nósanna imeachta maidir le glaonna ar thairiscintí dar luach idir EUR 15 000 agus EUR 140 000 (EUR 5 382 000 le haghaidh oibreacha) a mheas agus a phleanáil d'fhonn an fhaisnéis ábhartha a fhoilsiú ar ár suíomh gréasáin agus ligean d'oibreoirí eacnamaíocha a bheith rannpháirteach iontu.

Ar a bharr sin, tá teimpléid na ndoiciméad ábhartha le fáil ar an leathanach seo d'fhonn an t-ualach riaracháin rannpháirtíochta a thiteann ar oibreoirí eacnamaíocha i margaí ar luach an-íseal (≤ EUR 15 000) a laghdú.

DOICIMÉID LE HAGHAIDH CONARTHAÍ AR LUACH ÍSEAL (EN/FR)

Coinníollacha ginearálta maidir le conarthaí ar luach íseal (is féidir a íoslódáil in 22 teanga)

Ordú ceannaigh (bialann-lónadóireacht) le haghaidh nósanna imeachta ísle faoi bhun EUR 15 000

Ordú ceannaigh le haghaidh nósanna imeachta an-íseal faoi bhun EUR 15 000

Airteagal 136 agus Airteagal 141 den Rialachán Airgeadais: Critéir eisiaimh agus cinntí maidir le heisiamh; Diúltú i gcás nós imeachta um dhámhachtain

FÓGRAÍ (EN/FR):

Pages

Displaying 151 - 160 of 222
04/07/2016 27/07/2016
Status: 
Closed
Contract type: 
Supplies
Estimated value: 
18,000.00
Reference: 
Imprimerie-diffusion/1/2016
13/06/2016 17/06/2016
Status: 
Closed
Contract type: 
Supplies
Estimated value: 
60,000.00
Reference: 
CES/CIS/7/2016

Rental of interpretation services, as well as rental of conference, interpretation and related technical equipment for a conference to be organised in Nairobi, Kenya, on 03-07 July 2016. Companies that request to participate have to be able to provide interpretation equipment which meets ISO 4043 norms.

30/05/2016 14/06/2016
Status: 
Closed
Contract type: 
Services
Estimated value: 
22,500.00
Reference: 
CES/Communication/2/2016

Pages