EUROMED

This page is also available in

Stosunki między UE a jej południowymi sąsiadami stanowią jeden z naszych priorytetów. Nasze prace obejmują szereg obszarów, takich jak udział społeczeństwa obywatelskiego w dialogu politycznym i obywatelskim, transformacja demokratyczna, zatrudnienie młodzieży, zrównoważony rozwój, mobilność i migracja, handel, energia ze źródeł odnawialnych i rozwój biznesu.

EKES pracuje nad tymi kwestiami od 1995 r. Po zmianach, jakie zaszły w regionie w 2010 r., odpowiednio dostosowaliśmy nasze cele, aby:

  • wspierać organizacje społeczeństwa obywatelskiego w państwach przechodzących transformację. Wsparcie takie jest skierowane przede wszystkim do związków zawodowych i organizacji pracodawców oraz stowarzyszeń kobiecych, młodzieżowych i rolniczych;
  • utrzymywać relacje dwustronne z krajowymi radami społeczno-gospodarczymi w regionie oraz pracować na rzecz stworzenia warunków do włączenia społeczeństwa obywatelskiego w dialog polityczny z południowymi państwami partnerskimi;
  • wydawać opinie i wspólne sprawozdania na temat kluczowych wyzwań politycznych w regionie;
  • przeprowadzać regularne spotkania z instytucjami europejskimi i organizacjami międzynarodowymi, aby omawiać polityki związane ze społeczeństwem obywatelskim w całym regionie;
  • organizować doroczny szczyt dla rad społeczno-gospodarczych i podobnych instytucji, podczas którego główne zalecenia polityczne dotyczące wyzwań stojących przed regionem są przedstawiane decydentom z rządów krajowych i UE.
Displaying 61 - 70 of 82

Pages

27/11/2018
Document
Document type: 
Report
Latest update: 
27/11/2018
Downloads: 

Education and vocational training in the Euro-Mediterranean region

Publication
6 pages

In November 1995, at the Euro-Mediterranean Conference in Barcelona, foreign affairs ministers of the EU and Mediterranean partner countries concluded a regional partnership, the aim of which was to establish a common area of peace and stability, create an area of shared prosperity, develop human resources, promote understanding between cultures and foster exchanges between civil societies.

Published in: 
2018
15/12/2017
Document
Document type: 
Final declaration
Latest update: 
15/12/2017
Downloads: 

Final Declaration

Publication
6 pages

In November 1995, at the Euro-Mediterranean Conference in Barcelona, foreign affairs ministers of the EU and Mediterranean partner countries concluded a regional partnership, the aim of which was to establish a common area of peace and stability, create an area of shared prosperity, develop human resources, promote understanding between cultures and foster exchanges between civil societies. The Barcelona process was born and provided the foundation for broader cooperation across the Mediterranean.

 

Published in: 
2014
05/04/2013
Presentation
Speaker
Staffan Nilsson
Organisation: 
EESC

Welcome to this Medina Session on 'Integrating Civil Society in policy-making'. This session has been organised by the European Economic and Social Committee, but as you can see it also involves many notable guest speakers from a variety of civil society organisations who will share their experiences with us.….I shall not name you all because I think it is important we move to the discussion but you shall all have the opportunity to take the floor.

Downloads: 

Staffan Nilsson`s opening speech at the Anna Lindh Forum 2013

17/10/2012
Presentation
Speaker
Staffan Nilsson
Organisation: 
EESC

The Jordanian ESC is playing a crucial role in what is a crucial country in the region. Jordan is a country facing many challenges. But we know from the past that it has the resourcefulness to positively embrace such challenges. Proof of this is the fact that is has now taken over the Co-Presidency of the Union for the Mediterranean (UfM).

Downloads: 

Staffan Nilsson`s opening speech at the Amman summit

Pages